PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

projectes recents

 

 

     
 

Projectes assolits l'any 2016- XXII Cicle

1.800 € EL LLOC DE LA DONA (Dones)

1.800 € PROJECTE CINTRA (Joves)

1.800 € ASSOCIACIÓ GABELLA (Nens)

 
     
Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona