PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

què pretenem

 

 

 

     
 

Pretenem contribuir a la conscienciació ciutadana de la realitat de la marginació.

Mitjançant la organització de cicles de concerts, recaptem fons que destinem a entitats benèfiques que tinguin com a objectiu projectes de promoció, educació i habitatge de les famílies més necessitades del barri del Raval.
 
     

 

 

Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona
tel. 93 490 11 68      corcremat@gmail.com